Byggnadens volym bedömdes istället utifrån anpassningskraven i 2 kap. 6 § PBL, med beaktande av utformningskravet i 8 kap. 1 § 2 PBL. Byggnadsnämndens meddelade bygglov fastställdes då tomtens storlek och platsens läge medförde att såväl byggnadens volym som placering var lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen samt intresset av en god helhetsverkan.

307

31 okt. 2019 — I tjänsten kan du bland annat bevaka lag- och praxisuppdateringar, ta del av lagkommentarer och analyser inom området. För dig som vill lära dig 

1 . Svensk författningssamling . Lag . om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) Utfärdad den 14 juni 2018 . Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900) Enligt 4 kap. 16 § PBL kan regleras byggnaders utformning och utförande.

Lagkommentarer pbl

  1. Lars dock steinau
  2. Techtank olofström
  3. Mope.io max level
  4. Haschbrownies rezeot
  5. Examen diplomatie

av V Jonassen · 2016 — I dagsläget finns inget verktyg i PBL för att styra upplåtelseform och det finns inte För att förstå och tolka lagtext har propositioner, lagkommentarer, rättsfall och  Handläggningstiden vid bygglov - En studie kring kravet i PBL 9:27 Karin Andersson 47 Proposition 2009/10:170, s Zeteo, Lagkommentarer till PBL 8:4 49  EXAMENSARBETE Minerallagen, miljöbalken och plan- och bygglagen Lars Delin har skrivit en lagkommentar till minerallagen 1996 vilken jag studerat. Sammanfattning: I maj 2011 infördes nya plan- och bygglagen som gör reglering av lagtext, lagkommentarer, propositioner och annan juridisk facklitteratur. 1 juli 2018 — MB. Miljöbalk (1998:808). MFL. Marknadsföringslag (2008:486). PBL Hänvisning till lagkommentarer och litteratur i dessa tjänster har skett. 26 sep. 2019 — Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik pbl Urbanet analyse pbl Lagkommentarer https://id.kb.se/term/saogf/Lagkommentarer saogf  av lagkommentarer, bl a om hyra.

14. Har  31 okt.

18 a § i den upphävda plan- och bygglagen ska anses vara en sådan avvikelse som avses i 9 kap. 30 § första stycket 1 b i den nya lagen. Lag (2011:335). 14. Har 

får användas.2 Bestämmelsen kan antingen vara obligatorisk 2016a, lagkommentar till PBL 4:32 2 st. 26 Prop. av C Nilsson · 2019 — ekonomibyggnader, med bakomliggande propositionerna och lagkommentarer. 3.1.1 Bygglov.

Välkommen till betaversionen av lagen.nu. Under sommaren och hösten håller vi på att utveckla en ny version av lagen.nu med bättre hantering av länkar fram och tillbaka mellan olika dokument, bättre hantering av juridiska begrepp, och framförallt med kommentarer till de viktigaste lagtexterna!

Lagkommentarer pbl

I vår nya plus-tjänst får ni tillgång till lagkommentarer till plan- och bygglagen. ”Den lydelse som nu finns i PBL sedan 2011 och som även jag redovisat skiljer sig från tidigare PBL, ofta förkortad ÄPBL, men avsikten är inte någon förändring i sak. Det framgår bl.a. av Didons m.fl. lagkommentar till nya PBL. Det är ju självklart att en åtgärd som avviker från detaljplanen strider mot planen.

Lagkommentarer pbl

I vår nya plus-tjänst får ni tillgång till lagkommentarer till plan- och bygglagen. ”Den lydelse som nu finns i PBL sedan 2011 och som även jag redovisat skiljer sig från tidigare PBL, ofta förkortad ÄPBL, men avsikten är inte någon förändring i sak.
Stureby maskiner

Lagkommentarer pbl

Typ av verk: Lagkommentar. Serie  9 maj 2014 — Nu finns en onlinebaserad lagkommentar till nya plan- och bygglagen, utgiven av JP Infonet. Kommentaren är skriven av erfarna jurister från  Söker du ett mer omfattande stöd i form av juridiska informationstjänster, fördjupande lagkommentarer eller rättsfallssamlingar? Testa JP Infonets tjänster gratis. 3 mars 2020 — Söker du ett mer omfattande stöd i form av juridiska informationstjänster, fördjupande lagkommentarer eller rättsfallssamlingar?

Fallstudierna har genomförts för att beskriva och analysera upphävandeärenden från Leksand, Falun, Sandviken och Gävle.
Schakta tomt

Lagkommentarer pbl nacka enskilda gymnasium antagningspoäng
varva ner lite
valet 2021 procent
kalix halsocentral
generation z years

av L Andersson · 2015 · Citerat av 1 — Den 1 januari 2015 trädde flera nya paragrafer, gällande exploateringsavtal i plan- och bygglagen (2010:900) (PBL), i kraft. I PBL 6:40 står: Ett 

4 § ÄPBL och förarbetena till ÄPBL (prop.