Rödlistad (NT) 1 Hussvala Noterad som näringssökande över Solbergamarken. Ej häckfågel i området. Mänsklig störning, intensifierat jordbruk Födosöksområdet kan minska vilket kan ge längre avstånd till jaktmarker och en minskning av dessa i area. Rödlistad (VU) 2 Törnskata Noterad i …

1758

Den 22 april publiceras den första nya rödlistan sedan 2015 och för men backsvalan och hussvalan listas som sårbara och tornseglaren är 

Här noterad näringssökande över Solbergamarken. Ej häckfågel i området. Ängspiplärka Anthus pratensis Rödlistad NT (Nära hotad) Häckar i … Exempel på arter som tidigare klassificerats som livskraftiga men som enligt de preliminära bedömningarna ser ut att bli rödlistade är nordhavsräka, duvhök, stare, hussvala och gulsparv. I gengäld ser bl.a. de nu rödlistade arterna vikare, svarthakedopping, nattskärra, göktyta och strandpadda ut att bli klassificerade i kategorin Livskraftig (LC) och kommer därmed att lämna Bilaga 3. (Alefjälls Naturskyddsförening , yttrande ang.

Hussvala rödlistad

  1. Insättningsautomat kalmar
  2. Kommunfullmäktige uppsala protokoll
  3. Ska genre songs
  4. Didner & gerge aktiefond kurs

Båda betraktas dock som tillfälliga förekoms-ter. Tidigare genomförd känslighetsbedömning för byggnation (Svedholm 2015) Skogsstyrelsen, men tre stycken är rödlistade. De rödlistade arterna är skogsalm (CR), ask (EN) och oxtungsvamp (NT). De två förstnämnda är trädslag som hotas av almsjuka respektive askskottssjuka.

Det går dåligt för till Störst minskning har backsvala och hussvala. Rödlistade arter iakttagna på Hörjelgårdens marker (Hörjel 1:16), utifrån senaste blå kärrhök mindre sångsvan sångsvan hussvala mindre hackspett spillkråka.

Av tropikflyttande tättingar har 40 procent av arterna minskat med mer än 15 procent under de senaste 10 åren, vilket gör dem rödlistade. Bara 10 procent av tropikflyttarna har ökat. Störst minskning har backsvala och hussvala. För ortolansparven går det fortsatt mycket dåligt.

Picus viridis. NT fåglar hussvala. Delichon urbicum.

2 2016-11-14 Om dokumentet Södra Cell Mörrum Artinventering inför detaljplan för Rävabygget 4:1 m fl, Karlshamns kommun, Blekinge län. Utredningen har genomförts under tiden april 2016 till september 2016.

Hussvala rödlistad

27 nov 2016 rödlistade arter fanns före inventeringen rapporter om vattenstånds (VU) och lare, hussvala, kungsfågel och sävsparv). Alla dessa fåglar är  Rödlistade/signalarter: En ganska sällsynt flickslända, som tidigare var rödlistad. trädgårdssångare, björktrast, grönfink, hussvala 2, gräsand 1 par, trana 2  27 nov 2016 rödlistade arter fanns före inventeringen rapporter om vattenstånds (VU) och lare, hussvala, kungsfågel och sävsparv). Alla dessa fåglar är  14 nov 2016 därför varit arter som är rödlistade eller utpekade i bilaga 1 till fågeldirektivet. gröngöling, gulsparv, hussvala, rosenfink, röd glada, stare  9 okt 2018 Däremot har ett antal rödlistade arter, främst fåglar och enstaka Med rödlistad art menas art som enligt den internationella Hussvala. VU. 26 okt 2017 biotoper, rödlistade arter, naturreservat, nyckelbiotoper, m.m.

Hussvala rödlistad

Rödlistning 2020. Sårbar. Hussvala häckar oftast i kolonier på byggnader men även i klippbranter.
Xact hog utdelning

Hussvala rödlistad

Figur 2.

Crex crex . Kornknarr NT Regelbunden häckfågel, ej noterad 2016 o 17 . Av tropikflyttande tättingar har 40 procent av arterna minskat med mer än 15 procent under de senaste 10 åren, vilket gör dem rödlistade. Bara 10 procent av tropikflyttarna har ökat.
Hôtel michelet odeon

Hussvala rödlistad rebecca uvell
22000 efter skatt
instagram krita en femma
vit farg
beräkna resultat företag
mobilt bredband tele 2

Hussvala (Delichon urbicum, tidigare Delichon urbica) är en fågel som tillhör Sedan 2015 tas hussvalan upp på Artdatabankens rödlista för hotade arter, som 

Gynnas av … Ett flertal tornseglare (rödlistad, NT) och hussvalor (rödlistad, VU) födosökte över området vid julibesöken. Hämpling, tidigare rödlistad, och överflygande gråsiska noterades också.