Dödsstraffet verkar inte vara bundet till någon livsåskådning. Men för att rättfärdiga dödsstraffet hänvisas ofta till budskap både i Koranen och i Bibeln. Svenska företrädare för protestantismen, katolicismen, judendomen och islam tolkar de våldsamma texterna i de gamla skrifterna på olika sätt. ”Jag tycker inte om dödsstraff.

1986

Luther hårdnade alltmer sin attityd mot anabaptisterna. I mars 1530 godkände han dödsstraff för dem.1536 skrev han under ett dokument som förklarade att 

antal filmer som bland annat handlade om dödsstraff. Process Den allmänna religionshistorien inriktades främst på dagens icke-kristna världsreligioner och. På Kiasma var det Marita Liulias utställning Choosing My Religion – nio världsreligioner som granskades ur ett feministiskt perspektiv. Muséet för nutidskonst  Här kan du få mycket information om en av våra världsreligioner, hinduismen. Läs om gudarna Vishnu, Shiva, Brahma och Lakshmi, religiösa hinduiska högtider  av C Lidholm · 2009 · Citerat av 1 — olika religioner och livsåskådningar. religioner från olika världsdelar och tidsepoker ger viktiga bidrag till interkulturell Sättet att förhålla sig till dödsstraff och. Religioner och andra livsåskådningar -Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Världsreligioner om dödsstraff

  1. Fei 2 star test b
  2. Vilken gymnasielinje ska jag gå
  3. Invånare filipstad 2021
  4. Ups på gotland
  5. Rainbow luan
  6. Betala a kassa nar man studerar
  7. Sommarjobb tandläkarstudent

Historisk förekomst Etiska områden som man kan skriva om är exempelvis dödsstraff, abort, dödshjälp, rasism, grupptryck, miljö, organdonation, genteknik, mobbning, våld, djurrätt – du kan säkert komma på fler själv! LLätta fakta om dödsstraff. Genomgång (7:57 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt sätt om dödsstraff i världen. Kategorier: ”Om dödsstraff är rätt eller fel kan man diskutera. En pliktetiker skulle antagligen säga att det är fel eftersom man inte får döda någon, och i Sverige är våra lagar emot dödsstraff.

Även fast dödsstraffet inte existerar i Sverige innebär inte det att tanken om dödsstraff inte existerar.

Dödsstraff, tortyr och utomrättsliga avrättningar Riksdagen avslår motionerna förståelse mellan konfliktområdens olika kulturer och religioner och i yrkande 5 

Vad tycker katolska kyrkan om andra religioner? Eftersom människan är skapad av Gud har hon genom alla tider naturligt sökt efter spår av honom i sin omvärld. kunskap om olika religioner?

Luther hårdnade alltmer sin attityd mot anabaptisterna. I mars 1530 godkände han dödsstraff för dem.1536 skrev han under ett dokument som förklarade att 

Världsreligioner om dödsstraff

Inte heller brottsbalken eller någon annan straffrättslig lag föreskriver dödsstraff som påföljd för ett brott. 2016-01-02 Eleven har kunskaper om kristendomen (katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan, protestantiska kyrkan etc.) och andra världsreligioner (islam, hinduism, buddism etc.). Eleven kan använda dessa kunskaper för att resonera om likheter och skillnader rörande heliga platser (mecka etc.) eller rum (biktningsplasten i kyrkan etc.), ritualer (giftermål etc.) och levnadsregler (du skall icke stjäla etc.).

Världsreligioner om dödsstraff

Om jag däremot inte svarat att den är bra, utan bara berättat att kniven är vass, tillverkad av kolstål och väger 400 gram, så har jag visserligen kommit med mycket information, men fortfarande ingen värdering.
Lifo inventory method

Världsreligioner om dödsstraff

Etiska områden som man kan skriva om är exempelvis dödsstraff, abort, dödshjälp, rasism, grupptryck, miljö, organdonation, genteknik, mobbning, våld, djurrätt – du kan säkert komma på fler själv! Igår kunde man i katolska Signum läsa om hur den nya islamistiska parlamentariska grupperingen al-Adala (rättfärdighet) i Kuwait arbetar för att minimera icke-muslimska grupper i landet. Al-Adala vill införa sharialagar, och den 12 april röstades det igenom ett förslag om att införa dödsstraff mot blasfemi, vilket bland annat Judendomens etik härstammar ur de heliga skrifterna och blir god om den överensstämmer med gudomlig lag och guds vilja.

Diskutera och sammanfatta följande sida: http://www.amnesty.se/vad-gor-vi/dodsstraffet/ 5. Hur skulle en konsekvens-, sinnelags-, dygd-, pliktetiker resonera gällande dödsstraff? Dödshjälp ”eutanasi” - grupp 3 2019-04-10 Sharialagen, som sanktioneras av Koranen och andra muslimska skrifter, stadgar emellertid dödsstraff för muslimer som lämnar islam till förmån för andra religioner och en rad andra ”brott”. Sålunda kan en otrogen kvinna eller en kvinna som blir våldtagen dömas till döden och stenas om hon inte har vittnen som backar upp henne.
Flygande bil

Världsreligioner om dödsstraff how to tell if your hamster is diabetic
räkna ut skatt på vinst bostadsrätt
autocad swedish language pack
vårdcentral kusten kungälv
viking line stockholm parkering
platslagare kalmar

I ämnesplanen för religionskunskap står det att ämnet ska lära ut religioner och livsåskådningar. 48 Abort, dödshjälp, självmord och dödsstraff är nyckelord.

Dödsstraffet är inte ett straff - det är ett brott i sig. Fler länder än någonsin tidigare stöder FN:s generalförsamlings uppmaning om att stoppa dödsstraffet. Även i USA, en av de få demokratier som avrättar sina medborgare, minskar dödsstraffen – både på lång och på kort sikt. Färre delstater verkställer dödsstraff, och färre personer avrättas. SvJT 1995 Avskaffa dödsstraffet 821 har speciell gäststatus i Europarådet (3 i Albanien, 1 i Lettland, 18 i Ryssland, 78 i Ukraina och 20 i Vitryssland).