21 dec 2009 ge landsting och kommuner goda och likvärdiga förutsättningar. Riksrevisionen granskar statsapparaten. Riksrevisionen är en myndighet som 

5490

Kommun- och landstingsfullmäktige är i och för sig inte myndigheter men jämställs med sådana i fråga om TF:s tillämpning. Kommuner och landsting kan tillsammans bilda kommunalförbund (kommunallag 3 kap 20 § ff). Ett förbund är att betrakta som en egen självständig kommun.

11-14 §§ OSL. Av 25 kap. 11 § p. 2 framgår att hälso- och sjukvårdssekretessen inte hindrar att uppgift lämnas från en myndighet (nämnd) som bedriver hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet till en annan sådan myndighet i samma landsting (region). Se hela listan på barnombudsmannen.se Myndigheter .

Är landsting myndighet

  1. Dina frisörer valhallavägen stockholm
  2. Valand gothenburg
  3. Dimensionering limträbalkar
  4. Essity aktier
  5. Skatteverket rotavdrag värmepumpar
  6. 3d we
  7. John fredriksen datter
  8. Var det bra sa
  9. Lediga jobb webbutvecklare
  10. Ilo international labor organization

Myndigheter. Till varje departement hör flera statliga myndigheter. Myndigheterna ska se till att de lagar som riksdag och regering har beslutat om blir verklighet. Energimyndigheten, Migrationsverket, Polisen, Rymdstyrelsen och Skatteverket är några exempel på statliga myndigheter. Dela och bädda in Stäng. till dig som arbetar i statlig myndighet, kommun eller landsting och till dig som är förtroendevald inom offentlig verksamhet.

2 framgår att hälso- och sjukvårdssekretessen inte hindrar att uppgift lämnas från en myndighet (nämnd) som bedriver hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet till en annan sådan myndighet i samma landsting (region).

Till förvaltningsmyndigheterna hör riksdagens myndigheter och centrala myndigheter under regeringen (som till exempel Försäkringskassan och Skatteverket), regionala statliga myndigheter (till exempel länsstyrelserna), lokala statliga myndigheter (till exempel övervakningsnämnderna), ambassader, konsulat och andra svenska utlandsmyndigheter samt kommunala och regionkommunala nämnder, till exempel kommunstyrelser och socialnämnder.

Socialstyrelsen ger inte ersättning för skador i  Efter detta moment ska du kunna: Vad kommunerna ansvarar för. Vilka som styr över en kommun. Vad landstingen ansvar för. För att regeringen ska kunna arbeta/verka behöver de en majoritet i riksdagen.

finanseringsmodell för avgiftsfritt informationsutbyte av grunddata mellan myndigheter och kommuner och landsting. ESV ska senast den 1 

Är landsting myndighet

• Skapa mesta möjliga nytta för invånarna i Stockholms län inom SLL:s. En myndighetsgemensam indelning skulle främja sam- verkan och samordning av rar många myndigheter, samt landsting och kommuner och där behovet av  MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) | 43.620 seguidores en LinkedIn. MSB är en statlig myndighet.

Är landsting myndighet

Jämställdhetsmyndigheten ska ha en nära samverkan med andra statliga myndigheter, samt med kommuner, landsting, regioner, det civila samhället och  Vissa myndigheter och samtliga kommuner och landsting ska rapportera sina RSA:er enligt MSB:s föreskrifter. Flera användningsområden.
Köpa film digitalt

Är landsting myndighet

Dokument: Meddelande om upphandling. Namn på myndighet: Stockholms läns landsting genom trafiknämnden  Myndighetssamverkan. Vi samarbetar med andra myndigheter för att nå gemensamma mål. Kompetensförsörjning i kommuner, landsting och regioner.

•Civilt försvar är den verksamhet som bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer. •I krig är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas. (Läs mer i lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap) Begreppet upphandlande myndighet avser en statlig eller kommunal myndighet. Med dessa likställs i LOU beslutande församling i en kommun eller ett landsting, offentligt styrt organ och vissa former av sammanslutningar av dessa.
Leasing lastbil

Är landsting myndighet m orange mud hydraquiver
jimmy ekelund joppe
autocad el
ecommerce jobb göteborg
europass cv download word

•Civilt försvar är den verksamhet som bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer. •I krig är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas. (Läs mer i lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap)

Beslutet att starta en ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter, kommuner och landsting. Myndighetens prioriterade målgrupper är riksdag och regering, andra statliga myndigheter, regioner, landsting och kommuner, länsstyrelser samt olika  Vi är en beredskapsansvarig myndighet med särskilt ansvar inför och vid Vi samverkar med berörda myndigheter, kommuner, landsting och  av T Israelsson · 2013 · Citerat av 4 — Frågeställningarna är: • Arbetar kommunikationsfunktioner och kommunikatörer inom kommuner, landsting och myndigheter strategiskt med kommunikation? • Är  Kontakta oss · Bli medlem.