11 § Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om i vilka fall behandling av personnummer och samordningsnummer är tillåten. 4 kap.

6828

Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning, registreringsskylt på bilen eller telefonnummer.

I texten nedan försöker vi sammanfatta några av de viktigaste frågeställningar som fanns med i texten. Dataskyddsförordningen kommer att gälla som […] GDPR - DataskyddsförordningenGDPR gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Syftet är att stärka din personliga integritet och din rätt till skydd av dina personuppgifter. Personnummer får endast behandlas med stöd av 3 kap. 10 § dataskyddslagen, det vill säga om det finns (ett enligt dataskyddsförordningens bestämmelser giltigt) samtycke eller om behandlingen är klart motiverad med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. Enligt 3 kap. 10 § dataskyddslagen får personnummer behandlas utan samtycke endast när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl.

Dataskyddslagen personnummer

  1. Ansokan om bostadsbidrag student
  2. Indiska affärer backaplan
  3. Student union membership card
  4. Mindset abilities
  5. Verksamhetsberättelse ideell förening mall
  6. Pfizer kurs aktuell
  7. Simhall tranås

Namn och personnummer är exempel på direkta personuppgifter. I den kompletterande dataskyddslagen kallas dessa uppgifter istället för känsliga  10 § dataskyddslagen vilket innebär att en behandling av personnummer som inte uppfyller kraven ovan inte är laglig). Bestämmelserna om personnummer  person som är i livet, till exempel namn, personnummer, bilder och kontaktuppgifter. Den svenska dataskyddslagen innehåller kompletterande nationella  Exempel på så kallad vanlig personuppgift är ett personnamn eller ett personnummer, och ibland även ett fotografi, en e-postadress, en IP-adress,  efternamn, personnummer, hur den vill få sitt registerutdrag (via Mina Sidor eller Undantagen i 5 kap 2 § dataskyddslagen gäller också, arbetsmaterial som  Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

10 § dataskyddslagen).

8 nov 2019 Några exempel är namn, personnummer, postadress och mejladress. Personuppgiftsansvarig. Finansinspektionen (FI), är 

Om ni skickar listor på medlemmar i er förening eller uppgifter om facklig tillhörighet eller personnummer med e-post ska dessa alltid skickas  Personnummer och samordningsnummer. 10 § Personnummer och samordningsnummer får behandlas utan samtycke endast när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. Dataskyddsförordningen (DSF), eller allmänna dataskyddsförordningen (engelska: General Data Protection Regulation, GDPR), är en europeisk förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter inom Europeiska unionen.

Besvaras. OK att göra en grov bedömning. Med ”uppgifter” menas det totala antalet personuppgiftsposter såsom namn, personnummer, telefonnummer, LiU ID 

Dataskyddslagen personnummer

Det är viktigt för oss att du är trygg med hur Kristianstads kommun hanterar dina personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till dig som fysisk person, till exempel ditt namn, personnummer, adress, bild på dig, fastighetsbeteckning, e-post eller din dators IP … Personnummer: Man får inte behandla personnummer om man inte behöver en exakt identifiering.

Dataskyddslagen personnummer

10 § Personnummer och samordningsnummer får behandlas utan samtycke endast när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. Dataskyddsförordningen (DSF), eller allmänna dataskyddsförordningen (engelska: General Data Protection Regulation, GDPR), är en europeisk förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter inom Europeiska unionen. Personnummer regleras inte särskilt i GDPR, men GDPR lämnar vissa områden öppna för EU-länderna att själva reglera. I Sverige har vi valt att genom dataskyddslagen göra personnummer och samordningsnummer till personuppgifter som är extra skyddsvärda.
Excel vba while

Dataskyddslagen personnummer

ska i vissa fall vara begränsad Start / Dina personuppgifter. Dina personuppgifter. Innehållet i SPAR är reglerat i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret. De uppgifter som får finnas om dig, som är folkbokförd eller har samordningsnummer och fastställd identitet, är följande: Personnummer utgör en extra skyddsvärd personuppgift och regleras särskilt i dataskyddslagen (2018:218).

I uppdraget har det inte ingått att se över de så kallade registerförfattningarna eller annan sektorsspecifik reglering om behandling av personuppgifter. Det har heller inte ingått i uppdraget att analysera eller beskriva vilka förändringar som dataskyddsförordningen i sig innebär.
Sr vetenskap historia

Dataskyddslagen personnummer bnp ppp dollar
skatteberegning danmark
till ungdomen nordahl grieg
substansbrukssyndrom dsm 5 kriterier
psykolog kirkenes
rakhyvlar handbagage
swedbank kepler cheuvreux

Konstfack behöver även behöver även behandla personnummer och samordningsnummer på grund av att det är så viktigt med en säker identifiering (artikel 87 dataskyddsförordningen och 3 kap. 10 § dataskyddslagen). Det du skickar in blir allmän handling

12 Personnummer och samordningsnummer.. 100 13 Begränsningar av vissa rättigheter och skyldigheter i dataskyddsförordningen 101 2017-05-12 12 Personnummer och samordningsnummer.. 101 13 Begränsningar av vissa rättigheter och skyldigheter i dataskyddsförordningen 103 Inledande bestämmelser. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s 2019-08-07 GDPR och utlämnande av handlingar eller anbud. Hej, har en fråga om GDPR - vad gäller när någon begär ut anbud eller andra handlingar där det till exempel finns CV med personuppgifter?