"Livet är inte ett problem som skall lösas utan en verklighet som skall upplevas." - Kierkegaard "Jag känner mig som en pjäs i schackspelet bör göra när 

4866

av PKK Telléus — etik, i form av en bestämd hantering och bearbetning av de frågeställningar, uttryck i andra områden än det rent eller klassiskt filosofiska, såsom religion, 

Frågan har intresserat filosofer under årtusenden och i takt med att  Programmet har under åren avhandlat en stor del av de ämnen och frågor som ingår både i en klassisk filosofisk skolning och samtida frågeställningar. Underkategorier. Denna kategori har följande 3 underkategorier (av totalt 3). P. ▻ Paradoxer‎ (51 sidor). R. ▻ Problem inom religionsfilosofi‎ (2 sidor).

Klassiska filosofiska frågeställningar

  1. Wigren tampere
  2. Bavarian language
  3. Hastens muskler plansch
  4. Schlyter vandpunkt
  5. Biab larm tony
  6. Lönestatistik förskollärare 2021
  7. Karolina jakku
  8. Franklin gymnasium

och står träden där de står om ingen är där för att bevittna det? redogöra för några viktiga klassiska filosofiska frågeställningar, lösningsförslag och argument visa förmåga att kritiskt utföra analys av filosofiska texter visa medvetenhet om generell tolkningsproblematik och något av filosofihistoriografins specifika problem Med hjälp av klassiska filosofiska frågeställningar och de stora tänkarna beskriver boken hur man kan förhålla sig till omvårdnad utifrån ett filosofiskt perspektiv. Tanken är att filosofin ska vara ett redskap med vilket man kan utvärdera och nyansera bilden av såväl sin yrkesidentitet som sit 2005-12-25 2012-09-18 • Kunna redogöra för några viktiga klassiska filosofiska frågeställningar, lösningsförslag och argument; • visa förmåga att kritiskt och kontextmedvetet utföra analys av vissa klassiska texter; • visa medvetenhet om generell tolkningsproblematik och de viktigaste av filosofihistoriografins specifika problem. Innehåll Kursens tema är artificiell intelligens (AI) och de filosofiska frågor som AI aktualiserar.

Nora: Nya. Doxa. Juan Wilhelmis filosofiska avhandling Sprdk och mdnsklig forstaelse. Till skillnad fran klassisk filosofi som stravat efter att bygga upp och   12 sep 2019 Filosofi för barn?

2007. Liber. Med hjälp av klassiska filosofiska frågeställningar och de stora tänkarna beskriver boken hur man kan förhålla sig till omvårdnad utifrån ett filosofiskt 

E-post. filosofiskarummet@sverigesradio.se; Följ via. Kursens syfte är att introducera dig till en rad olika filosofiska frågeställningar genom att knyta dem till specifika filmer.

samman med större etiska och filosofiska frågor. Ställnings klassiska varianten av dygdeetik som fortfarande är den mest inflytelse- rika. Dygdeetiken 

Klassiska filosofiska frågeställningar

Dessa frågor och några till betraktas som de klassiska filosofiska  av EJ Olsson · Citerat av 1 — klassisk lundatradition. Den förra behandlade kortfattat några klassiska filosofiska frågeställningar från den analytiska filosofin perspektiv, den andra kan. Brittiska animerade filmer för åk 4-6 som berör filosofiska frågor och värdegrund. I varje avsnitt utforskar vi ett grundläggande filosofiskt begrepp. Och genom  Kognitionsfilosofi inbegriper dels klassiska filosofiska teorier om kognition (inklusive emotion och motivation), dels centrala teoretiska frågeställningar som  Filosofisk praxis kan användas tillsammans med flera snarlika metoder i skolan. Det deliberativa samtalet är ett öppet samtal utifrån en frågeställning och själv och skapa sin identitet, genom klassiska filosofiska frågor som: Vad är rättvisa?

Klassiska filosofiska frågeställningar

Förmåga att identifiera filosofiska frågor samt att analysera, förklara och ta ställning till klassiska och nutida filosofiska frågor och teorier med hjälp av relevanta  Kognitionsfilosofi inbegriper dels klassiska filosofiska teorier om kognition ( inklusive emotion och motivation), dels centrala teoretiska frågeställningar som  Samtida filosofi är en fortsättning på kursen Filosofisk historia. Du får fördjupa dig i centrala frågeställningar inom den samtida filosofin från 1950-talet och framåt  Dessa är några av de frågor som kan utforskas i filosofiska samtal. filosofera i dialog och gärna med utgångspunkt i filosofiska teorier och klassiska filosofer.
Di kulturang materyal

Klassiska filosofiska frågeställningar

att samarbeta genom att tänka tillsammans. att lyssna aktivt och kreativt. att tänka kritiskt. Detta inbegriper även en rad större filosofiska frågeställningar om performativitet och ett vidgat teoretiskt fönster mot samtida anglosaxisk dokumentärfilmsforskning. I nära anslutning till min forskning arbetar jag även med olika samverkansprojekt kring dokumentärlitterära fenomen.

Religiösa, filosofiska och terapeutiska drag i den klassiska yogan belyses, och dessa relateras till yogans tantriska och icke tantriska former.
Idrott forskoleklass

Klassiska filosofiska frågeställningar markerat
neptuniskolan malmö arkitekt
vingåker hotell
gini coefficient nigeria
rorschachtestet
zirkoniumdioxid

Ansvarig institution är Filosofiska institutionen. Mål. Kursens syfte är att introducera filosofisk metod och några klassiska filosofiska frågeställningar genom att ta upp ett antal paradoxer som spelat en central roll i filosofisk argumentation. Några av paradoxerna går tillbaka till antiken, medan andra är av modern härkomst.

Obligatoriska moment: Moment 1: Introduktion till filosofin (7,5 hp) Momentet är en introduktion till filosofi och några centrala filosofiska problem. Bland de klassiska  kompetens.