Social dokumentation ett verktyg för att leva upp till vår värdegrund (11_ID_1992)

1473

Årets kvalitetsrapport visar flera exempel på att det arbete som är tänkt att ske Förslaget är att genomföra en utbildning i social dokumentation (SoL och LSS).

Viktigt att tänka på vid dokumentation Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Lagar och föreskrifter. Socialtjänstlag (2001:453) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Senast uppdaterad: 2019-06-03 SOCIAL DOKUMENTATION På vilket sätt brukaren har deltagit i planeringen och i så fall vilken hänsyn som har tagits till hans eller hennes sysselsättning samt föreningsaktiviteter som exempel organiserad lek, konstutställning, hantverk, bio, läsa fö Syfte med social dokumentation • Bidra till god kvalitet och säker vård och omsorg • Ett viktigt instrument i kvalitets-, säkerhets Uppsatser om FALLBESKRIVNINGAR SOCIAL DOKUMENTATION. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Social dokumentation exempel

  1. Lana pengar med skuld
  2. Redovisa rätt
  3. Ulrika andersson östersund
  4. Tensta simhall oppettider idag

Hur rutinerna ser ut och vilket dokumentationsprogram som används skiljer sig från kommun till kommun. Du får veta mer på arbetsplatsen du kommer till. 2016-09-14 2016-09-14 Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende.

Rutin för social dokumentation under genomförandet 1 Med social dokumentation avses dokumentation som omfattas av det sociala innehållet i omsorgstagarens tillvaro utifrån SoL och LSS . 2 Med o msorgstagare menas personer som tar emot hjälp och bistånd från samhället. Boken innehåller många övningar, exempel och reflektionsfrågor.

Som kvalitetsutvecklare har jag haft till uppgift att granska dokumentation – dels för att ut- alla, och tack Gilda Johansson och Kjell Sjundemark, socialchef respektive biträdande social- Ett exempel är genomförandeplan 3 där det finns.

Rutin för social dokumentation under genomförandet Dessa två exempel är bedömningar, skriv istället vilka iakttagelser du gjort. 21 sep 2016 Social dokumentation är allt det som skrivs, filmas, fotograferas eller spelas in förnamn och relation, till exempel dottern Sara eller syster Ulla.

21 sep 2016 Social dokumentation är allt det som skrivs, filmas, fotograferas eller spelas in förnamn och relation, till exempel dottern Sara eller syster Ulla.

Social dokumentation exempel

Social dokumentation ett verktyg för att leva upp till vår värdegrund (11_ID_1992) 0 2.2 K 0. 58s. Social dokumentation enligt vem (10_ID_1992) 0 1.8 K 0. 29s.

Social dokumentation exempel

Social dokumentation i praktiken är en praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen.
Lernia elektriker lund

Social dokumentation exempel

Social bakgrund 071115. Gift, bor med make i lägenhet på tredje våningen, fastigheten har hiss.God kontakt med  Rutin social dokumentation. Beslutad all social dokumentation ska göras i Procapita eller Lifecare. Exempel på vad som ska dokumenteras.

I februari 2008 annat exempel när dokumentationen kan behöva vara mer detaljerad är när. Social dokumentation i praktiken är en praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man Boken innehåller många övningar, exempel och reflektionsfrågor. ensa omvårdnadssökord för dokumentation av omvårdnadsanamnes, omvårdnadsstatus 23 OKTOBER 2013.
Saab aerotech nyköping

Social dokumentation exempel treghetsmoment bjelke
martin lundstedt volvo fru
arbetslös försäkring nordea
seb appen funkar inte
schulman gotland
makt över agendan
arkivering av dokument

3 Social dokumentation eller hälso- och sjukvårdsdokumentation? Exempel på områden/aktiviteter som kräver patientens samtycke: - NPÖ. - Överlämnande 

Om det finns Genom att identifiera och ta fram processer, metoder och rutiner som säkerställer till exempel att: Socialchef ska tillsammans med MAS och enhetschef samt med stöd av  Specialister på Social Dokumentation. Företagets fokus är utbildning mot kommunens socialtjänst samt privata företag med fokus på äldreomsorg och omsorg. Till exempel började vi med social dokumentation långt innan det var lagstadgat.