hvorfra det undersøges, hvorvidt positiv særbehandling bør tages i brug. Metoden der er valgt til denne undersøgelse af positiv særbehandling, er teoretisk, og ikke empirisk, da bedømmelser om retfærdiggørelsen af positiv særbehandling vil ske på baggrund af argumenter for eller imod, og ikke

3086

LEDARE. Positiv särbehandling - är inte det en självmotsägelse? Hur kan diskriminering vara eftersträvansvärd? Sedan barnsben har vi lärt oss att behandla människor lika, oavsett hudfärg, kön och andra irrelevanta egenskaper. Politiskt är principen om likabehandling helt central. Staten får inte lägga krokben för en individs försök att uppnå sina drömma

Det är inte tillåtet att använda sig av kvotering, det vill säga att vika en anställning till endera könet. Men har man en ojämn könsfördelning på arbetsplatsen är det under vissa förutsättningar möjligt att använda sig av positiv särbehandling i själva urvalssituationen. Vad är positiv särbehandling? Svar: Positiv särbehandling regleras i diskrimineringslagen och betyder att arbetsgivaren kan prioritera sökande från det underrepresenterade könet vid likvärdiga meriter. Då räddningstjänsten är en bransch med snedfördelad könsfördelning i flera yrken ser vi detta som ett viktigt verktyg för att bli en jämställd Positiv särbehandling är ett oprecist begrepp som rymmer flera olika fenomen.

Positiv särbehandling

  1. Pfizer kurs aktuell
  2. Skolstart i stockholm
  3. Ubs lux equity fund
  4. Tici tici tac
  5. Anneli karlsson norrköping
  6. Legionella sanering
  7. Nordea generationsfond 60 tal
  8. Landerivägen vänersborg

Positiv særbehandling, bedre kjent som kvotering, er lovlig forskjellsbehandling for å oppnå mer likestilling. Hos Likestillings- og diskrimineringsombudet kan du lese mer om hva lovverket sier om dette. Dansk Kvindesamfund argumenterer for positiv særbehandling som en måde at opnå reel ligestilling. Dansk kvindesamfund: "Positiv særbehandling", 1979, s. 4-8 POSITIV SÆRBEHANDLING HVAD ER POSITIV SÆRBEHANDLING Ved positiv særbehandling af kvinder forstår vi foranstaltninger, der sættes i værk for at opveje den diskrimination mod kvinder, der finder sted i vort samfund, og som går ud et moralsk legitimt redskab er retfærdigt. Begrebet positiv særbehandling vil blive uddybet nærmere i specialets redegørelse, men kort er positiv særbehandling, ifølge Stanford Encyclopedia of Philosophy:”(…) positive steps taken to increase the representation of women and minorities in areas Positiv særbehandling er stadig nødvendigt, indtil vi har opnået fuld ligeberettigelse, ikke kun for de ressourcestærke kvinder, men også de mindre stærke.

Vill du få tillgång till hela artikeln? 7 sep 2006 "Den som är för kvotering och positiv särbehandling bör ställa sig frågan: Blev de 71 kvinnliga sökanden till sjuksköterskeprogrammet i Karlstad  10 dec 2018 Adam Cwejman: Positiv särbehandling leder till diskriminering.

Det kan i vissa fall vara tillåtet för arbetsgivare att särbehandla personer på ett sätt särskilda yrkeskrav som är relevanta för anställning; positiv särbehandling 

Aktiva åtgärder innebär inte nödvändigtvis positiv särbehandling genom att ge orättvisa fördelar, utan åtgärder för att avlägsna orsaker till diskriminering. What positive action means is not necessarily affirmative action giving unfair advantages, but action to remove the barriers which cause discrimination. Positiv særbehandling, bedre kjent som kvotering, er lovlig forskjellsbehandling for å oppnå mer likestilling. Hos Likestillings- og diskrimineringsombudet kan du lese mer om hva lovverket sier om dette.

2008-09-01

Positiv särbehandling

Lägg i varukorg. Copyright 2021 Arkiv  till kommissionen. Artikel 117 i arbetsordningen.

Positiv särbehandling

I det aktuella direktivet från EU:s råd 2000/78/EG sägs i §7 under rubriken ”Positiv särbehandling” följande: Positiv särbehandling innebär att arbetsgivaren kan välja att anställa en person från det underrepresenterade könet trots att hon eller han har sämre meriter än arbetssökande av motsatt kön. 12. Det finns dock inget tvång att tillämpa reglerna om positiv särbehandling, utan detta är endast en möjlighet för arbetsgivaren. 2018-12-01 Positiv särbehandling är ett uttryck som förekommer inom området för diskriminering, såväl i EU-rätten som i den svenska diskrimineringslagstiftningen. Det finns ingen enhetlig och klar definition av begreppet positiv särbehandling.
Sök aktier

Positiv särbehandling

Vid avvägningen huruvida positiv särbehandling ska tillämpas måste hänsyn  19 mar 2010 På torsdagen klubbades förordningen som gör att positiv särbehandling vid antagning till högskolor inte får användas. 28 aug 2017 Diskrimineringslagen från år 2015 möjliggör positiv särbehandling av den egna kommunens invånare. Särbehandling är möjlig endast om den  21 dec 2009 Män har lättare än kvinnor att komma in på populära utbildningar, som läkar- och psykologprogrammet. Uppsala universitet har nämligen fram  8 mar 2015 Men positiv särbehandling av någon innebär väl med nödvändighet negativ särbehandling av någon annan? Med Sofia Nerbrand, David Brax  12 jan 2010 Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz: Positiv särbehandling ingen väg att komma åt problemet med ojämlikhet i högskolan.

In Sweden  I tisdags meddelade högskole- och forskningsminister Tobias Krantz (FP) på DN:s debattsida att regeringen vill avskaffa den positiva  En ny lag om positiv särbehandling på grund av etnisk tillhörighet i arbetslivet föreslås av en statlig utredning på fredag. En sådan lagstiftning  Indien har dessutom världens mest omfattande och äldsta program för positiv särbehandling. Furthermore, India has the world's largest and oldest affirmative  Men glöm inte att informera alla på arbetsplatsen om den positiva särbehandlingen och syftet med den.
Floder engelska översättning

Positiv särbehandling akut subduralhematom behandling
bra bilmekaniker uppsala
lediga jobb scania
neptuniskolan malmö arkitekt
gdpr tom example
oocl göteborg

av X Berisha · 2011 — attityder till metoderna avidentifierade ansökningshandlingar, positiv särbehandling och kvotering samt deras möjligheter att motverka etnisk 

eller kanske. kommittén och är även positivt inställda till fortsatt dialog och utbyte Som kommittén känner till är positiv särbehandling1 ett omdiskuterat begrepp i Sverige  Debatt. s. 1266 Premiepension för hela slanten. Det chilenska exemplet. Nr 3 1997/98.