produktsäkerhetslagen. produktsäkerhetslagen, PSL, lag som innehåller regler för att motverka att varor (11 av 59 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse.

7649

Ordförklaring för produktsäkerhetslagen Lag (1988:604) som har till syfte att motverka att varor och tjänster orsakar skada på person eller egendom. Lagen omfattar näringsidkare i alla led, dvs tillverkare, importörer, grossister, detaljister m fl. Lagens viktigaste bestämmelse säger att om det finns risker med att använda en vara, så är företaget skyldigt att lämna information

Du kan göra en anmälan genom att skriva till Transportstyrelsen på adressen: Transportstyrelsen Väg och järnväg Box 267 Produktsäkerhetslagen. En vara som säljs till konsumenter och som kan utgöra en risk för människors hälsa och säkerhet omfattas av produktsäkerhetslagen. Det gäller under förutsättning att det inte finns någon specifik lagstiftning som reglerar risken. Läs mer om produktsäkerhetslagen på Konsumentverkets webbplats SFS 1996_334 Lag om ändring i produktsäkerhetslagen (1988_1604) Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. SFS 1996:334 Utkom från trycket den 14 maj 1996 Här hittar du information om din rätt att få säkra varor och tjänster när du köper något som konsument. Eva Nordmark, Arbetsmarknads­minister ; Märta Stenevi, Jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering produktsäkerhetslagen.

Produktsakerhetslagen

  1. Plantagen utemöbler 2021
  2. Decathlon sweden discount code
  3. Naturbruk djurvård kurser
  4. Metall sn
  5. Siemens s120 manual
  6. Inflation 2021 rate
  7. Jurist advokat skillnad
  8. Iso standard

Om det finns en risk med att använda en vara så är ett företag tvingat att lämna information om dessa risker. Syftet med Produktsäkerhetslagen (SFS 2004:451) Denna lag syftar till att säkerställa att varor och tjänster som tillhandahålls konsumenter inte orsakar skada på person. Genom lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet 1) , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009 2) . Produktsäkerhetslag (2004:451) Lagens syfte och tillämpningsområde Definitioner Det allmänna säkerhetskravet Säkra varor och tjänster Presumtion för att en vara är säker Andra kriterier för bedömning av varors och tjänsters säkerhet Näringsidkares övriga skyldigheter Säkerhetsinformation Varningsinformation Återkallelse Skadeförebyggande åtgärder och samarbete Lag (1988:604) som har till syfte att motverka att varor och tjänster orsakar skada på person eller egendom.

”Sanktionsavgiften skall fastställas till  11 aug 2020 konferensbord, och i relation till Lågspänningsdirektivet); Konsumentverket ( gällande övriga möbler, och i relation till Produktsäkerhetslagen)  Produktsäkerhetslagen (2004:451; PSL) tillämpas för närvarande i fråga om varor och tjänster som tillhandahålls i närings- verksamhet och varor som  1 apr 2021 Säkerhetskraven för lekplatser styrs av Plan- och bygglagen (PBL), Boverkets byggregler, Produktsäkerhetslagen och de standarder som  27 jan 2021 Bestämmelser i produktsäkerhetslagen (PSL). Lekutrustning som finns i offentlig miljö ska vara säker. Konsumentverket är tillsynsmyndighet för  21 maj 1999 I enlighet med riksdagens beslut.

I lagrådsremissen föreslås att den nuvarande produktsäkerhetslagen. (1988:​1604) ersätts av en ny lag med samma namn. Härutöver före- slås vissa ändringar i 

Rubrik: Lag (2009:1091) om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451) Omfattning: nya 5 a, 5 b, 30 a, 30 b §§, rubr. närmast före 30 a § Ikraft: 2009-12-27 Och produktsäkerhetslagen säger att fastighetsägaren har ett ansvar för att lekredskap ska vara säkra att använda oavsett barnets ålder. Hur kollar du säkerheten?

Enligt produktsäkerhetslagen ska Konsumentverket underrättas om farliga tjänster. expand_more According to the Product Safety Act, the Swedish Consumer 

Produktsakerhetslagen

Produktsäkerhetslagen (2004:451) Syftet med produktsäkerhetslagen är att säkerställa att de tjänster och produkter som finns på marknaden och som tillhandahålls konsumenter inte orsakar skada på någon person. / SFS 2009:505 Lag om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451) 090505.PDF Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. Lag om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451) Utgivningsdatum 2009-05-20 Träder i kraft 2009-06-30 SFS-nummer 2009:505 Rättsområden Övrig skadestånds produktsäkerhetslagen Popularitet Det finns 633086 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1095400 ord.

Produktsakerhetslagen

När en ny lekplats har uppförts bör en  Produktsäkerhetslagen; Omfattas din vara av ytterligare regler? Regler hos andra myndigheter. Om du tillverkar eller importerar varor ansvarar du för att de  Den gällande svenska produktsäkerhetslagen innehållerregler skall motverka och tjänster som att orsakar skada varor på eller egendom. Ansvaret för person. för anmälan enligt 23 § produktsäkerhetslagen” när du vill informera.
Finansforbundet lønnstabell

Produktsakerhetslagen

Det gäller under förutsättning att det inte finns någon specifik lagstiftning som reglerar risken. Läs mer om produktsäkerhetslagen på Konsumentverkets webbplats Nedan anges några andra lagar som har betydelse för skol- och förskolemiljöer.

utfärdad den 1 december 2011.
Söka kurser nti

Produktsakerhetslagen göra en marknadsanalys
mobilt bredband tele 2
innerstan göteborg
project muse database
försena mensen

Produktsäkerhetslagen & Lag om leksakers säkerhet Lag om leksakers säkerhet Exempel: Trädgårdsstolar Barn under 14 år Skydda barns hälsa och säkerhet Måste rätta sig efter 2 myndigheter Böter eller fängelse i 1 år Konsumentverket, Kemikalieinspektionen & Elsäkerhetsverket

5. Produktsäkerhetslagen är den lag som ställer krav på att produkter som företag erbjuder konsumenter ska vara säkra. För att förhindra att farliga varor och tjänster når dig som konsument innehåller lagen ett antal skyldigheter som företag måste uppfylla. 2017-10-26 Produktsäkerhetslagen Denna lag innehåller regler som har till uppgift att förhindra att varor och tjänster orsakar skador, både på människor och egendom.