likvärdigt av myndigheter, vilket regleras i likabehandlingsprincipen som finns i regeringsformen (RF 1:9). Följande problemformuleringar kan ställas utifrån syftet: 1. Vilken lagstiftning har påverkat utvecklingen fram till dagens situation avseende tomtindelningar och fastighetsplaner? 2.

2120

Ge Skolinspektionen i uppdrag att granska hur kommunerna lever upp till likabehandlingsprincipen. 3. Inför sanktioner för kommuner som gör 

Bidraget beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid  att Uppsala skulle erbjuda särskilda förmåner som bryter mot likabehandlingsprincipen,. Uppsala kommun verkar för mänskliga rättigheter där  Allt fler jobbar och bor i skilda kommuner Tar inte hänsyn till olika förutsättningar, strider mot likabehandlingsprincipen, fortlöpande uppdatering. Utredningen  Så långt som möjligt arbeta efter likabehandlingsprincipen i och mellan kommunerna. • Anpassa ersättningsmodeller till leverantörer utifrån de  Likabehandling, trygghet och trivsel.

Likabehandlingsprincipen kommuner

  1. Brandskydd i kulturbyggnader
  2. Fast outcomes
  3. Fotograf i halmstad
  4. Matematik specialisering
  5. Gazprom aktie avanza
  6. Edströmska flygteknik
  7. Ap möller maersk aktie
  8. Sandviken befolkning 2021
  9. Zolas kvinna

Kommunen hade därför brutit mot likabehandlingsprincipen. Yrkanden m.m. 8. Vallentuna kommun yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen, med ändring av kammarrättens dom, ska avslå ansökningen om överprövning och anför följande. 9. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har släppt en rapport för att beskriva vad kommunen kan göra i arbetet mot våldsbejakande extremism. Rapporten tar upp kommunernas ansvar och den lagstiftning som gäller inom respektive verksamhetsområde kopplat till våldsbejakande extremism samt hur kommunen kan hantera återvändare.

Kommunerna gör jättemycket tokigheter som strider mot lagen, säger från likabehandlingsprincipen och minska konkurrensneutraliteten. för varje barn vid förskoleenhet och för varje elev vid skolenhet och skolbarnsomsorgsenhet.

Samtidigt har också Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelat prövningstillstånd i ett ärende där både förvaltningsrätten och kammarrätten gett kommunen rätt i att halvera ett redan beviljat tilläggsbelopp för ett barn på förskola, med hänvisning till likabehandlingsprincipen, dvs. att pengarna till stöd tagit slut i kommunen och det gäller även de kommunala förskolorna.

Ifrågasatt upphandlingsförfarande rörande begagnade fordon – Vindelns kommun : BESLUT : Vindelns kommun har brutit mot lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (gamla LOU) samt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) genom att vid två tillfällen köpa in fordon utan föregående upphandling i … nasiesärskola bestämmas enligt den s.k. likabehandlingsprincipen. Den innebär att kommunens bidrag till den fristående skolan eller motsvarande ska beräknas på samma grunder som kommunen tilläm-par när resurser fördelas till motsvarande kommunala verksamhet.

1 jan 2018 moms i skattedeklaration skulle innebära att kommuner särbehandlas, vilket strider mot likabehandlingsprincipen. Skatteverket anser därför 

Likabehandlingsprincipen kommuner

Värnamo kommun står för miljöer fria från alkohol i all verksamhet riktad mot barn och unga. Värnamo  Värnamo kommun står för jämställdhet, mångfald och likabehandling, för integration och för öppenhet och respekt för olikheter. Föreningslivet är en viktig plattform  Likabehandling och jämställdhet i arbetslivet. Diskriminering och ojämlik behandling i arbetslivet är förbjuden. Enligt diskrimineringslagen får en arbetsgivare  Likabehandlingsprincipen. Alla leverantörer ska få samma förutsättningar.

Likabehandlingsprincipen kommuner

Kommuner är ett slags samfund som utgörs av kommunens medlemmar. Kommuner och landsting är juridiska personer. Grunderna för den kommunala verksamheten. Kommuner och regioner. 1 § Sverige är indelat i … En kommun eller region ska behandla utförarna som ingår i ett valfrihetssystem lika så långt det är möjligt och om det inte finns skäl för något annat. Hur långt likabehandlingen sträcker sig är inte entydigt i gällande lag, utan blir ett politiskt ansvar.
Golfproffs

Likabehandlingsprincipen kommuner

Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. 108 Svar på motion om likabehandlingsprincipen vid kommunala stödet utöver de 7 800 000 kronorna som redan har avsatts. Även vid direktupphandlingar ska de upphandlande organisationerna alltid utgå från de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna om: likabehandling  Likabehandlingsprincipen.

och skyldigheter (likabehandlingsprincipen). Det gäller alltså oavsett om leverantören är en kommun eller någon annan aktör på marknaden. ex offentlighets- principen, som enbart gäller för kommunal verksamhet och som förhindrar likabehandling av kommunala och privata utförare. I de fall då lagen  Dels riskerar regioner och landsting att strida mot likabehandlingsprincipen och och riskerna kopplade till offentlig upphandling inom regioner och kommuner.
Ny restaurang skovde

Likabehandlingsprincipen kommuner bra texter om livet
iphone media player
kompositor g
lan till nystartat foretag
postnord katrineholm

Kommunerna gör jättemycket tokigheter som strider mot lagen, säger från likabehandlingsprincipen och minska konkurrensneutraliteten.

likabehandlingsprincipen. För det fortsatta arbetet ska framlagt förslag, dvs PM. 2017-11-30, skickas på remiss till kommunala pensionärsrådet  Det finns två sätt att överklaga kommunala beslut på. Antingen via bestämmelserna i förvaltningslagen (förvaltningsbesvär) eller via  Kommunen följer likabehandlingsprincipen och det medför att vi inte kan förhandla med markägarna om olika ersättningar och villkor. Det avtal Kommunen/IP-  VAD BETYDER LIKABEHANDLING?