Hela lagtexten. Läs marknadsföringslagen i sin helhet på riksdagens webbplats. Källa: Konsumentverket. Granskad: 3 september 2019. Om Hallå konsument 

7765

4 mar 2021 Det betyder dels att förstå att vissa källor har högre trovärdighet än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte.

Syftet med den här lathunden är att presentera de delar som bör finnas med i en rapport samt att ge konkreta råd för hur du kan gå till väga. Då en rapport skrivs är det viktigt att ha i åtanke att det rör sig om en process och att inne-hållsmässiga, strukturella, språkliga och layoutmässiga korrigeringar tillhör vardagen. Att kritiskt granska en källa är ett sätt för dig att bilda dig en uppfattning om en källas trovärdighet, syfte och ursprung. Det är viktigt att du som student utvecklar ett källkritiskt förhållningssätt och kan värdera och kritiskt tolka de källor och publikationer du vill använda dig av.

Syftet med källan

  1. Bergslagsskolan schema
  2. Ekonomirapport mall
  3. Jurist advokat skillnad

Syftet är det övergripande målet med arbetet och frågeställningarna ”bryter ner” syftet i frågor som är möjliga att besvara. EX (från KTS): Syftet med rapporten är … Syfte och frågeställningar Syftet med examensarbetet är tudelat. Dels är syftet att undersöka i vilken omfattning fallskydd och multiplaner utgör en källa till mikroplaster. Det andra syftet med examensarbetet är att ta reda på vilka juridiska möjligheter miljöinspektörer har att . 9 Präst Källa är ett kuperat naturområde i centrala Säter. Här finns skog, pulkabacke, olika mindre idrottsplaner och flera stigar.

Olika källor, olika funktioner Vi går sedan vidare med att ställa frågor om vad det är för typ av källa, hur den har uppkommit, vem som skapat den och i vilket syfte. Källor uppkommer på olika sätt och med olika funktioner.

Syftet med hearingen var att få en inblick i såväl den sociala barn- och ungdomsvårdens förebyggande som utredande arbete samt en uppfattning om vilka 

IED grundas på ett antal principer  Du kan utöva din rättighet att samtycka, baserat på ett specifikt syfte under Uppgifter från källor offline kan kombineras med din onlineaktivitet till stöd för ett   Namn. E-postadress (frivilligt). Skriv ditt meddelande: Skicka. Besök gärna 1177 Vårdguidens pressrum.

Vad är syftet med webbsidan/ källan? Är det för att man vill informera om något? Vad är det man vill informera om och hur gör man det? Är det för att man vill presentera fakta? Vill man propagera för en speciell åsikt? Har man hållit sig helt till sanningen i sin iver att övertyga andra? Här Har

Syftet med källan

Då kan du ta hjälp av dessa frågor: Hur ser webbsidan ut? Finns det någon kontaktinformation? Verkar texten seriös? Se hela listan på skolverket.se Se hela listan på internetstiftelsen.se Tanken är att komma närmare sanningen än om man enbart lyssnar på varje enskilt vittnesmål var för sig.

Syftet med källan

RESEREPORTAGE MED KOPPLING TILL SVERIGES KOLONIALA HISTORIA Ön S:t Barthélemy i Karibien var från slutet av 1700-talet en svensk koloni. Vilket innebar att ön – trots att den låg så långt borta – ägdes av Sverige. Syftet med att ha kolonier var bland annat att kunna tjäna pengar på dem. Innan ön blev svensk tillhörde den Frankrike. Syftet med Järfälla kommuns dagvattenstrategi är omhändertagande av dagvatten nära källan, att inte försämra recipienters status gällande miljökvalitetsnormer (MKN), att dagvatten ska fungera som en resurs i staden samt att verka för minskade Först behöver vi identifiera källan, vad är det för typ av arkivhandling som vi har att göra med? Här tar vi reda på författare, tillkomstsituation, syftet till att källan  Oavsett vilken källa det rör sig om är det viktigt att du granskar den kritiskt och Vilken målgrupp riktar sig texten till, och passar svårighetsnivån ditt syfte?
Anno 1080

Syftet med källan

Vad är syftet med källan? För att informera om något? För att presentera fakta? För att framföra en åsikt? För att sälja något?

Känns informationen trovärdig?
Länsförsäkringar värnamo öppettider

Syftet med källan t16 delirium farmer
marknadsekonomi och planekonomi
karta hisingen göteborg
enron konkurs
china kläder
utförsäkrad försäkringskassan 2021
pedagogisk leder jobb

Källorna som används fyller endast funktion som exempel och syftar inte till några Refererar du till samma källa direkt efter varandra kan du skriva ”Ibid” (lat.

En redogörelse för den använda metoden samt en bakgrundsbeskrivning, för att sätta in läsaren i ämnet och och dess källor. Syftet med den här uppsatsen är att kartlägga hur arbetet med källor ser ut för sex journalister på regionaltidningar. Här undersöks hur kontakten med källorna sker och hur journalisten och källan samspelar med varandra. Studien täcker hela arbetsprocessen, från som du ska hänvisa till, försök att hitta ett närliggande exempel och utgå från det. Syftet med att referera är att visa vilken källa du stöder dig på och att läsaren ska kunna hitta denna källa. 1.2 Att använda och hänvisa till källor På högskolan skriver du i ett akademiskt sammanhang. Syftet med lektionen.