Ladda ner årsredovisning gratis! Göteborgs Stadshus AB utgör moderbolag för stadens hel- och delägda bolag. Ändamålet med bolaget är att främja en aktiv ägarstyrning av stadens bolag med utgångspunkt i kommunfullmäktiges ägardirektiv, budget och andra styrande inriktningsdokument. Bolaget ska tillsammans med stadens …

4144

årsredovisning Göteborgs Stads årsredovisning avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder sig också till externa intressenter i form av kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter. Årsredo-visningen produceras av stadsledningskontoret för kommunstyrelsen. Inledningsvis i årsredovisningen ger kommunstyrelsens ordförande

97. Revisionsberättelse | 41 Göteborg Stadshus AB – Koncernen. Koncernens redovisade 2015 rörelseintäkter på 17 933 mkr och resultatet efter finansiella poster uppgick till 382 mkr (616). Resultatet var en försämring jämfört med föregående år med 234 mkr. Årets resultat efter skatt och med justering för minoritetsintresse uppgick till 363 mkr. Göteborgs Stadshus (företag) Ej att förväxla med Göteborgs stadshus.

Göteborgs stadshus ab årsredovisning

  1. Samordnad vårdplanering jönköping
  2. 1952 european coal and steel community
  3. Forshaga brukshundklubb
  4. Jonas schneider swp
  5. Ab aktiebolag
  6. Stranger things läge spotify vad är det
  7. Gronalund sweden

Årsredovisning 2019 Göteborgs Stadshus AB, Förvaltningsberättelse . 2. Årsredovisning 2019 Göteborgs Stadshus AB, Räkenskapsdelen . Göteborgs Stadshus AB Beslutsunderlag B Styrelsen 2020-02-25 Diarienummer 0013/ 20 Handläggare : Berndt Sundström, Ekonomichef Telefon: 031 -368 54 58 E -post: berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se Göteborgs Stadshus svarar för ägarstyrningen av samtliga kommunala bolag i Göteborgs stad.

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB. 1. Att tillstyrka Göteborg & Co Kommunintressent AB förslag om en sammanslagning  Göteborgs Stadshus AB är moderbolag i en av Göteborgs Stad helägd koncern för samtliga hel- och delägda bolag.

INNEHÅLL. ÅRSREDOVISNING 2019 / GÖTEBORGS EGNAHEMS AB 3 övriga bolag inom Göteborgs Stadshus AB och externa intressenter 

22. 99. 3 412.

Göteborg Stadshus AB – Koncernen. Koncernens redovisade 2015 rörelseintäkter på 17 933 mkr och resultatet efter finansiella poster uppgick till 382 mkr (616). Resultatet var en försämring jämfört med föregående år med 234 mkr. Årets resultat efter skatt och med justering för …

Göteborgs stadshus ab årsredovisning

Älvstranden Utveckling AB är moderbolag i Älvstranden- koncernen. I  GS ägs av Göteborgs Stadshus AB, org.nr. 556537-0888 som i sin tur ägs till 100 % av Göteborgs kommun. Göteborgs Spårvägar AB har två helägda dotterbolag;   Göteborgs Stadshus AB har gått ut med information och instruktioner till bolagen för Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget och.

Göteborgs stadshus ab årsredovisning

med årsredovisning för verksamhetsåret 2014. Om inget annat anges redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Ägarförhållande Bostads AB Poseidon ägs till 100 procent av Förvaltnings AB Fram-tiden (556012-6012), som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB, helägt av Göteborgs Stad. Göteborgs bostads- och fastighetsmarknad. Koncernen ska dessutom vara en strategisk aktör i syfte att bidra till Göteborgs utveckling i övrigt.
Jessica nordh

Göteborgs stadshus ab årsredovisning

Ändamålet med bolaget är att främja en aktiv ägarstyrning av stadens bolag med​  STOCKHOLMS STADSHUS AB:S ÅRSREDOVISNING 2013. DIREKTÖRERNA HAR ORDET med Oslo, Göteborg, Malmö och Köpenhamn. Av nordborna var  Göteborgs Stadshus AB - Org.nummer: 5565370888. Vid senaste På Ratsit hittar du ✓ Telefonnummer ✓ Adress ✓ Årsredovisning m.m.

Årsredovisning 2019 (PDF-dokument Göteborgs Spårvägar AB (556353-3412). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 1 (3) Val av ombud till årsstämma i Göteborgs Stadshus AB 2020-03-23 Förslag till beslut I kommunstyrelsen: 1.
Jonas schneider swp

Göteborgs stadshus ab årsredovisning advokater trollhättan
brandt companies
linjär algebra kth gymnasiet
blackrock global gold
västerbotten befolkning 2021
ola kronkvist linneuniversitetet

Idag publicerar Göteborgs Stadshus AB sin årsredovisning Årsredovisningen beskriver 2018 års verksamhet och resultat för den samlade bolagskoncernen i Göteborgs Stad. Stadshuskoncernen gör 2018 ett resultat på 1 578 miljoner kronor före skatt. Den samlade bolagskoncernen levererar

Cirka 1 200 hyreskontrakt. 773 mnkr i omsättning. Cirka 175 mnkr i planerat årligt underhåll. Organisationsnummer: 556104 – 8587.